0 Items 0,00 kr Cart

You have no items in your shopping cart.

INFORMATION OM DATASKYDDSPOLICY (INTEGRITETSSKYDD)

Som ansvariga för THOMAS SABO:s webbutik värnar vi på THOMAS SABO GmbH & Co. KG principiellt om ditt integritetsskydd. Vi vill alltid säkerställa att din privatsfär är och förblir skyddad när du använder vår webbutik.

ALLMÄNT

Vi samlar in, bearbetar och använder dina personuppgifter endast i den utsträckning som du har lämnat ditt samtycke eller när en lagbestämmelse tillåter insamling, bearbetning och/eller användning. Vi följer i detta sammanhang givetvis de gällande lagbestämmelserna om integritetsskydd.

VAD ÄR PERSONRELATERADE UPPGIFTER?

Den tyska lagen om dataskydd beskriver personrelaterade uppgifter som enskilda uppgifter om personliga eller sakliga förhållanden som gäller för en identifierad eller identifierbar fysisk person. Hit räknas i synnerhet uppgifter som ditt namn, din adress, ditt födelsedatum/din ålder, ditt kön, ditt telefonnummer och din e-postadress.

I VILKET SYFTE SAMLAR VI IN, BEARBETAR OCH ANVÄNDER VI PERSONRELATERADE UPPGIFTER?

För att bearbeta dina beställningar, innefattande leverans och tjänster som hänför sig till beställningarna
För att handlägga betalningar
För att besvara dina frågor
För att skicka vårt nyhetsbrev, såvida du har gett oss ditt samtycke till det

VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

Vi samlar bara in och bearbetar sådan information som du har angivit i vår webbutik eller har förmedlat till oss på annat sätt. Det står dig fritt att inte ange viss information. Detta kan dock leda till att du inte har tillgång till vissa av våra erbjudanden, tjänster eller features.

NYHETSBREV

När du registrerar dig för nyhetsbrevet bearbetas och används ditt förnamn, ditt efternamn och din e-postadress för att skicka nyhetsbrevet. Det samtycke som du har gett till detta i samband med registreringen kan du när som helst och utan att iaktta några formkrav eller någon tidsfrist återkalla med framtida verkan.

I samband med registreringen för nyhetsbrevet kan du dessutom på frivillig bas lämna ytterligare uppgifter, i synnerhet din bostadsadress. Såvida vi bearbetar och använder dina lämnade uppgifter inom ramen för ytterligare reklamändamål som är rättsligt tillåtna, exempelvis för marknadsföringsändamål via posten, kan du när som helst invända mot denna användning.

I varje nyhetsbrev finns dessutom en länk med hjälp av vilken du kan återkalla ditt samtycke till att få nyhetsbrevet i framtiden.

I VILKEN UTSTRÄCKNING LÄMNAR VI PERSONRELATERADE UPPGIFTER VIDARE TILL TREDJE PART?

När vi lämnar dina personrelaterade uppgifter vidare ger vi alltid akt på en så hög säkerhetsnivå som möjligt. Därför lämnar vi dina uppgifter endast vidare på följande sätt:

För kredit- och identitetsupplysning, kreditövervakning och för inkassouppdrag förmedlar vi i förekommande fall dina uppgifter vidare till kreditupplysningsföretaget Schimmelpfeng Creditmanagement GmbH eller till inkassoföretaget Intrum Justitia GmbH. Detta i syfte att undvika betalningsproblem och att i förväg förhindra skador som uppstår härigenom.

Såvida tvingande nödvändigt för att genomföra avtalet och såvida lagligt tillåtet lämnar vi dessutom dina uppgifter vidare exempelvis till våra logistikpartner inom ramen för leveransrutinerna, så att de kan leverera din beställning.

Såvida vi i övrigt lämnar dina personrelaterade uppgifter vidare så förmedlar vi dessa uteslutande till tjänsteföretag eller partnerföretag som samarbetar med oss enligt våra instruktioner vid hanteringen av beställningsprocessen, informationsförmedlingen till kunderna och/eller vid tillhandahållandet av tjänster (uppdragsrelaterad bearbetning av uppgifter enligt 11 § tyska lagen om dataskydd, BDSG). Dessa företag är å sin sida förpliktade att följa bestämmelserna om integritetsskydd. För uppdragsrelaterad bearbetning av uppgifter gäller särskilt stränga dataskyddsrättsliga föreskrifter. Dessa företag får i synnerhet endast använda uppgifterna för att uppfylla åtagandena i vårt uppdrag.

I övrigt lämnar vi dina uppgifter endast vidare till tredje part såvida vi med anledning av lagbestämmelser eller rättsärenden är absolut förpliktade till det (t ex förfrågan från en undersökande myndighet) eller om du uttryckligen har samtyckt till att uppgifterna lämnas vidare till tredje part.

För användning av tools för platssökande gäller de separata dataskyddsbestämmelserna för platssökande.

HUR LÄNGE HÅLLS UPPGIFTERNA SPARADE?

Bara så länge som det är nödvändigt för att utföra våra tjänster respektive så länge det är föreskrivet enligt lag.

HUR SKYDDAR VI DINA DATA?

Vi använder tekniska och organisatoriska åtgärder som skyddar dina personuppgifter mot förlust, manipulation eller obehörig åtkomst av en tredje part. Vi anpassar regelbundet våra säkerhetsåtgärder till det aktuella läget.

DATAINSAMLING MED HJÄLP AV COOKIES

Vi använder cookies (små textfiler som sparas på din dators hårddisk) för att förenkla navigationen för dig. Du kan bara använda webbplatsens varukorgsdisplay med hjälp av dessa sessionscookies – och bekvämt läsa hur många artiklar som finns i din varukorg och den totala summan av dina varor.

När du besöker vår hemsida samlar vi automatiskt in tekniska och statistiska data om användning av THOMAS SABO:s onlineshop genom inställningscookies. Detta inkluderar följande uppgifter:

IP-adress
Typ av webbläsare och version
Vilken webbsida du besöker oss ifrån
Operativsystemet du använder
Datum och tid då du besöker de individuella webbsidorna
Information rörande fördelningen av ditt besök och/eller en beställning med en marknadskanal
Dessa uppgifter används för att hela tiden förbättra vår hemsida och används endast för statistik och bedöms anonymt.

Om du inte vill använda cookies, försäkra dig om att din webbläsare blockerar användningen av cookies. Vi vill dock påpeka att du i sådana fall kanske inte kan använda alla funktioner som erbjuds i vår onlineshop.

INSAMLING AV DATA GENOM ETRACKER

Vår onlineshop samlar in och sparar dessutom anonymiserade data för reklam- och optimeringssyften genom användning av teknik från etracker GmbH (www.etracker.com) . Dessa data kan användas för att skapa användarprofiler med hjälp av en pseudonym. Cookies kan användas här. Cookies gör det möjligt att känna igen webbläsaren. Utan separat utfärdat medgivande från de berörda personerna kan inte uppgifterna användas för att identifiera besökare i vår onlineshop och kopplas inte samman med personuppgifter om pseudonymens bärare.

Insamlingen och sparandet av uppgifterna kan återkallas med verkan för framtiden när som helst här: etracker.de/privacy

GOOGLE OMMARKNADSFÖRING

Vi använder Google Inc., USA (härefter benämnt som ’Google’) webbanalysservice ”Google Remarketing”.

Med denna samlar Google in information om ditt besök på vår webbsida. Google distribuerar cookies för detta. I denna ommarknadsföringskontext används dessa cookies för att göra dig uppmärksam på – med utgångspunkt i besök på vår hemsida – andra webbsidor genom att visa onlinereklam för våra produkter och tjänster.

Googles dataskyddskrav kan hittas här.

Om du inte vill använda cookies, försäkra dig om att din webbläsare blockerar användningen av cookies. Vi vill dock påpeka att du i sådana fall kanske inte kan använda alla funktioner som erbjuds i vår onlineshop.

Du kan dessutom avaktivera visningsannonsering genom att använda Googles Annonspreferenshanterare genom att klicka på följande länk och justera annonser i Googles visningsnätverk: www.google.com/settings/ads/onweb/

CRITEO

Vi arbetar dessutom med Criteo SA (http://www.criteo.com/privacy/full-privacy-text/). Syftet med Criteo-cookies är targeting/retargeting av användarna av vår webbsite för att sedan visa personaliserad reklam vid framtida navigering.

Om du önskar kan du emellertid genom att ändra inställningarna i webbläsaren konfigurera den så att cookies delvis eller helt blockeras. Omfattande information om hur man kan göra detta på olika webbläsare får du på följande Internetsidor: youronlinechoices, Network Advertising Initiative och/eller Digital Advertising Alliance. Där hittar du även uppgifter om hur du kan radera cookies på din dator samt allmän information om cookies.

Beträffande information om hur du kan göra dessa inställningar på webbläsaren på din mobiltelefon ombeds du ta bruksanvisningen till din mobiltelefon till hjälp.
Användarna kan även träffa sitt val via följande plattformar: IAB Opt-Out Plattform, Network Advertising Initiative Opt-Out Plattform, Digital Advertising Alliance Plattform, som erbjuder alternativ för hur man kan träffa ett val för alla företag som är registrerade på denna plattform.

Observera att du efter en eventuell inaktivering av visningen av personaliserad reklam från Criteo och andra reklampartner fortfarande kommer att få reklam som emellertid inte överensstämmer lika bra med dina intressen/ditt surfbeteende.

OPTIMIZELY

Denna webbsite använder Optimizely, en webbanalystjänst från Optimizely, Inc., (”Optimizely”). Optimizely använder så kallade ”cookies”, textfiler som sparas på din dator och som möjliggör en analys av hur du använder webbsiten. Informationen om hur du navigerar på denna webbsite överförs i regel till en Optimizely-server i USA och sparas där. Aktiveras IP-anonymiseringen på denna webbsite avkortar Optimizely emellertid först din IP-adress inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen eller i andra avtalsstater anslutna till avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Den fullständiga IP-adressen kommer endast i undantagsfall att överföras till en Optimizely-server i USA och avkortas där. Optimizely kommer på uppdrag av tillhandahållaren av denna webbsite att använda denna information för att utvärdera hur du navigerar på webbsiten och sammanställa rapporter om aktiviteterna på webbsiten. Den IP-adress som förmedlas av din webbläsare inom ramen för Optimizely kopplas inte samman med andra uppgifter från Optimizely. Du kan förhindra att cookies sparas genom att göra den inställningen i din webbläsare. Vi vill emellertid påpeka att du i så fall inte kommer att kunna använda samtliga funktioner på denna webbsite i full utsträckning. Du kan även när som helst avaktivera Optimizely-spårningen (och därigenom stoppa insamlingen av de uppgifter som skapas av cookien och som berör användningen av webbsiten - inklusive din IP-adress - genom Optimizely samt bearbetningen av dessa uppgifter genom Optimizely) genom att följa anvisningarna på http://www.optimizely.com/opt_out.

FACEBOOK

THOMAS SABO använder dessutom Facebooks konverteringspixel som sätts i samband med ditt samtycke till cookies för vår Internetplats. Det rör sig om en produkt från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”) Med hjälp av denna produkt kan användarens åtgärder spåras efter det att han/hon har klickat på en Facebook-annons och länkats vidare till tillhandahållarens webbsite. Detta tillvägagångssätt syftar till att utvärdera annonserna på Facebook för statistiska ändamål och marknadsforskningsändamål och kan bidra till att optimera framtida annonsåtgärder. De insamlade uppgifterna är anonyma för oss och ger oss således inga hänvisningar till användarens identitet. Uppgifterna sparas och bearbetas emellertid av Facebook, vilket innebär att en koppling till den aktuella användarprofilen är möjlig och att Facebook kan använda uppgifterna för egna reklamändamål motsvarande Facebooks riktlinjer för integritetsskydd (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan göra det möjligt för Facebook samt dess partner att visa annonser på och utanför Facebook. En cookie kan dessutom sparas på din dator för detta ändamål. Ett samtycke till användning av en konverteringspixel får endast ges av användare som är äldre än 13 år. Om du är yngre ber vi dig att fråga dina målsmän om tillåtelse. Klicka här om du vill återkalla ditt samtycke: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

ANVÄNDNING AV SOCIALA PLUGINS

Vi använder sociala plugins från Facebook, Twitter, Google+ och Pinterest på denna webbsite. Om du besöker en webbsite som innehåller en sådan plugin kan din webbläsare upprätta en direkt förbindelse till Facebooks, Twitters, Google + eller Pinterests servrar och överföra uppgifter om din navigering till Facebooks, Twitters, Google + eller Pinterests servrar.

Användning av Twitter-plugins och ”Twitter”-knappen På denna webbsite används plugins från det sociala nätverket Twitter som bedrivs av Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Om du använder Twitter och i synnerhet funktionen ”Dela” kopplar Twitter ditt Twitter-konto till de webbsites som du besöker. Det delges andra Twitter-användare och i synnerhet dina follower. På detta sätt sker även en dataöverföring till Twitter. Vi som tillhandahållare av vår webbsite informeras inte av Twitter om innehållet i de överförda uppgifterna eller om hur uppgifterna används. På följande länk kan du informera dig närmare: http://twitter.com/privacy Observera att du kan ändra dina inställningar för integritetsskydd på Twitter i dina kontoinställningar där under http://twitter.com/account/settings.

Användning av Google-plugins och ”g+”-knappen På denna webbsite används ”+1”-knappen för det sociala nätverket Google Plus från Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Kalifornien, 94043 USA, (nedan ”Google”). Om du använder ”g+”-knappen på vår webbsite upprättas en förbindelse till Google-servrarna i USA. Både din IP-adress och informationen om vilka sidor du har besökt på vår webbsite överförs då till Googles server. Är du dessutom medlem i Google Plus och är inloggad när du använder pluginen, kopplas all information om ditt besök på webbsiten till ditt Google Plus-konto och delges andra användare. Även när det gäller interaktioner som är möjliga med de olika Google-pluginsen samlas den aktuella informationen om dig och överförs till Google där den sparas. En översikt över de olika typerna av Google-plugins får du här: https://developers.google.com/+/plugins Om du har gjort din profil allmänt tillgänglig i inställningarna för Google Plus, kan Google blända in dina ”g+” som hänvisningar tillsammans med ditt profilnamn och ditt foto i Google-tjänster som till exempel sökresultat eller i din Google-profil eller på andra ställen på webbsites och i annonser på Internet. Närmare information om insamling och användning av uppgifter genom Google, om dina rättigheter och möjligheter att skydda din privatsfär hittar du i integritetsinformationen från Google: www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html. Du kan även installera lämpliga add-ons i din webbläsare som förhindrar att Google-plugins laddas.

Användning av Pinterest-plugins På denna webbsite används plugins från det sociala nätverket Pinterest som bedrivs av Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (”Pinterest”). De olika logotyper som innehåller pluginen (t ex ”Pin-it-Button” eller ”P”-knapp) finner du på följande länk: http://business.pinterest.com/pin-it-button/. På vår webbplats används ”P”-knappen. Både din IP-adress och informationen om vilka sidor du har besökt på vår webbsite överförs då till Pinterests server i USA. Är du dessutom medlem i Pinterest och inloggad när du använder pluginen kopplas all information om ditt besök på webbsiten till ditt Pinterest-konto och delges andra användare. Även när det gäller interaktioner som är möjliga med de olika Pinterest-pluginsen samlas den aktuella informationen om dig och överförs till Pinterest där den sparas. Mer information om insamling och användning av uppgifter genom Pinterest får du på http://de.about.pinterest.com/privacy/.

LÄNKAR TILL EXTERNA WEBBSITES

THOMAS SABO:s webbsite liksom denna dataskyddspolicy innehåller länkar till externa webbsites. THOMAS SABO har inget inflytande över innehållet på dessa sites. THOMAS SABO kan därför inte heller överta något ansvar för innehållet, kvaliteten, karaktären eller tillförlitligheten hos dessa externa webbsites. Att infoga en länk innebär inte att den information eller de tjänster som erbjuds på respektive sites stöttas eller godkänns. Det är respektive tillhandahållare eller operatör som ensam är ansvarig för innehållet på de sites som det länkas till.

RÄTT TILL ÅTERKALLELSE AV OCH UPPLYSNING OM DE UPPGIFTER SOM FINNS SPARADE HOS OSS?

Det samtycke som du eventuellt har gett oss beträffande insamling, bearbetning och/eller nyttjande av dina personrelaterade uppgifter kan du när som helst återkalla med framtida verkan. När din återkallelse har kommit in till oss raderas dina uppgifter omgående, såvida vi inte absolut behöver dem än för att genomföra avtalet och vi enligt lagbestämmelserna får samla in, bearbeta och nyttja dem eller såvida vi inte enligt lag är skyldiga att spara dem.

Du har dessutom när som helt rätt att inom den lagligt föreskrivna ramen kräva kostnadsfri upplysning om de uppgifter som finns sparade hos oss. Skulle dina uppgifter vara felaktiga eller vara sparade med orätt, kommer vi gärna att rätta, spärra respektive radera dem. Vi ber dig meddela oss om det eventuellt har skett ändringar beträffande dina personrelaterade uppgifter.


ÄNDRINGAR AV DENNA DATASKYDDSPOLICY

Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra eller komplettera denna dataskyddspolicy. Ändringar kommer vi att publicera på detta ställe. Du bör därför regelbundet öppna denna sida för att informera dig om den aktuella versionen av dataskyddspolicyn.


Status: Augusti 2016