0 Items 0,00 kr Cart

You have no items in your shopping cart.

RETURER OCH ÅNGERRÄTT

RETURER

Ångerfristen/Returer fristen är 14 dagar från när du eller en tredje part utsedd av dig som inte är transportföretaget har fått varorna i besittning.
Vänligen skicka artiklarna som ett rekommenderat brev eller som ett ”paket med mottagningskvitto” till följande adress och behåll kvittot för frakten för eventuella frågor. De direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna betalas av dig.

Observera att artiklarna måste returneras i sin helhet till oss i sina originalförpackningar. Detta bör skydda varorna som returneras mot skador under transporten.

I syfte att fortsatt förbättra vår service och våra erbjudanden är det särskilt viktigt att du ger oss en anledning till varför du returnerar varorna. Vänligen fyll i den medföljande retursedeln och skicka med den i ditt returpaket. Vänligen observera att postreturer kan ta flera dagar och att vi behöver en viss tid för att behandla returer.

Vi vill dessutom påpeka att de levererade varorna endast ska testas – jämförbart med att prova dem i en fysisk butik. Om varorna är skadade till följd av ytterligare användning förbehåller vi oss rätten att kräva kompensation.

VIKTIG INFORMATION BETRÄFFANDE GRAVERINGSBARA ARTIKLAR:

Du kan köpa alla graveringsbara artiklar från THOMAS SABO utan gravyr för att sedan låta gravera dem i efterhand. Vi ber om förståelse för att en gravyr i efterhand endast är möjlig i en THOMAS SABO-butik och inte kan göras på returavdelningen vid huvudkontoret i Lauf.

Artiklar som kommer in till returavdelningen med önskemål om gravering skickar vi omedelbart tillbaka till våra kunder.

INSTRUKTIONER GÄLLANDE ÅNGERRÄTT

Du har följande ångerrätt:

ÅNGERRÄTT

Du har rätten att upphäva detta kontrakt inom 14 dagar utan att ge en anledning. Ångerfristen/Returer fristen är 14 dagar från när du eller en tredje part utsedd av dig som inte är transportföretaget har fått varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (THOMAS SABO GmbH & Co. KG, Silberstraße 1, D-91207 Lauf; e-post: service@thomassabo.com) om ditt beslut att upphäva detta kontrakt med hjälp av en entydig förklaring (exempelvis ett brev, fax eller e-post). För detta kan du använda det bifogade exemplet på ett avbeställningsformulär, även om detta inte är obligatoriskt.

För att observera ångerfristen räcker det med att skicka en anmälan om utövandet av ångerrätten innan ångerperioden löper ut.

Ångerrätten omfattar inte varor som har tillverkats enligt kundens specifikationer eller som entydigt är anpassade till kundens behov (t ex graverade artiklar). Samtliga graverade smycken är avsedda för slutgiltig försäljning och har graverats enligt kundens anvisningar. THOMAS SABO ansvarar inte för fel som grundar sig på kundens anvisningar eller specifikationer.

EFFEKTER AV UTÖVANDE AV ÅNGERRÄTTEN

Om du upphäver detta kontrakt kommer vi att returnera alla mottagna betalningar från dig, inklusive fraktkostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du väljer ett annat fraktsätt än standardfrakt, det billigaste fraktsätt som erbjuds av oss), omedelbart och senast 14 dagar från den dag vi tog emot din anmälan om utövande av ångerrätt gällande detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningssätt som användes av dig under den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen avtalats med dig. Du kommer under inga omständigheter att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit varorna eller tills du har tillhandahållit bevis att du har returnerat varorna, beroende på vilken händelse som sker först.

Du måste skicka tillbaka varorna eller lämna in dem till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag som du meddelade oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är hållen om du returnerar varorna före tidsfristen på 14 dagar har gått ut. De direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna betalas av dig. Du måste endast betala för eventuella värdeförluster på varorna om denna förlust är ett resultat av onödig hantering av varorna orsakade av kontroll av sammansättning, egenskaper eller funktion av varorna.